مشاهده همه 11 نتیجه

گردنبند فرکانس صدا مدل وانیا ( vanya )

998,000 تومان5,280,000 تومان

گردنبند فرکانس صدا 

قابلیت پخش صدا و ویدیو از روی کارت محصول

وزن تقریبی 3.5 گرم 

قیمت طلا علی الحساب است و به روزز محاسبه میگردد

گردنبند فرکانس صدا مدل وانیا ( vanya )

998,000 تومان5,280,000 تومان

گردنبند فرکانس صدا مدل وانیا با قابلیت پخش صدا و ویدیو

وزن تقریبی طلا 3.5 گرم

قابل پخش از روی کارت محصول

قیمت طلا علی الحساب ، و به روز محاسبه خواهد شد 

گردنبند فرکانس صدا مدل والرین ( valerian )

998,000 تومان5,280,000 تومان

گردنبند فرکانس صدا مدل والرین

قابلیت پخش صدا و ویدیو از روی کارت محصول

وزن تقریبی 3 گرم

قیمت طلا علی الحساب است و به روز محاسبه میگردد

گردنبند فرکانس صدا

998,000 تومان6,280,000 تومان

گردنبند فرکانس صدا

قابلیت پخش صدا و ویدیو از روی محصول

وزن تقریبی 3.5 گرم 

قیمت طلا علی الحساب ، و به روز محاسبه خواهد شد

گردنبند فرکانس صدا

998,000 تومان6,280,000 تومان

گردنبند فرکانس صدا

قابلیت پخش صدا و ویدیو از روی محصول

وزن تقریبی 3.5 گرم

قیمت طلا علی الحساب ، و به روز محاسبه میگردد.

گردنبند فرکانس صدا مدل والریا ( valeria )

998,000 تومان6,280,000 تومان

گردنبند فرکانس صدا مدل valeria

قابلیت پخش صدا و ویدیو از روی محصول

وزن تقریبی 3.5 گرم 

قیمت طلا علی الحساب است و به روز محاسبه میگردد

گردنبند فرکانس صدا مدل والنتینو

998,000 تومان5,280,000 تومان

گردنبند فرکانس صدا مدل والنتینو

قابلیت پخش صدا و ویدیو از روی کارت محصول

وزن تقریبی طلا 3 گرم 

قیمت طلا علی الحساب است و به روز محاسبه مبگردد

گردنبند فرکانس صدا

998,000 تومان6,180,000 تومان

گردنبند فرکانس صدا

قابلیت پخش صدا و ویدیو

وزن تقریبی 3.5 گرم

قیمت طلا به روز محاسبه میگردد

گردنبند فرکانس صدا مدل والنتینو ( valentino )

998,000 تومان5,280,000 تومان

گردنبند فرکانس صدا مدل والنتینو

قابلیت پخش صدا و ویدیو از روی کارت محصول

وزن تقریبی 3 گرم 

قیمت طلا علی الحساب است و به روز محاسبه میگردد

گردنبند فرکانس صدا مدل veronica

949,000 تومان3,785,000 تومان

گردنبند فرکانس صدا 

قابلیت پخش صدا و ویدیو از روی محصول

وزن تقریبی 2 گرم 

قیمت طلا علی الحساب ، و به روز محاسبه خواهد شد 

گردنبند فرکانس صدا مدل (violet)

998,000 تومان6,280,000 تومان

گردنبند فرکانس صدا 

قابلیت پخش صدا از روی محصول

وزن تقریبی 3.5 گرم 

قیمت طلا علی الحساب ، و به روز محاسبه میگردد