مشاهده همه 8 نتیجه

گردنبند فرکانس صدا مدل والرین ( valerian )

1,850,000 تومان11,800,000 تومان

گردنبند فرکانس صدا مدل والرین

قابلیت پخش صدا و ویدیو از روی کارت محصول

وزن تقریبی 3 گرم

قیمت طلا علی الحساب است و به روز محاسبه میگردد

گردنبند فرکانس صدا مدل والریا (valeria)

1,850,000 تومان13,800,000 تومان

گردنبند فرکانس صدا مدل والریا

قابلیت پخش صدا و ویدیو روی محصول

وزن تقریبی 3.5 گرم 

قیمت طلا علی الحساب ، و به روزز محاسبه خواهد شد

گردنبند فرکانس صدا

1,850,000 تومان13,800,000 تومان

گردنبند فرکانس صدا

قابلیت اجرا صدا و ویدیو روی محصول 

وزن تقریبی طلا 3.5 گرم 

قیمت طلا علی الحساب است و به قیمت روز محاسبه میگردد

گردنبند فرکانس صدا مدل والنتینو

1,850,000 تومان11,800,000 تومان

گردنبند فرکانس صدا مدل والنتینو

قابلیت پخش صدا و ویدیو از روی کارت محصول

وزن تقریبی طلا 3 گرم 

قیمت طلا علی الحساب است و به روز محاسبه مبگردد

گردنبند فرکانس صدا مدل والنتینو ( valentino )

1,850,000 تومان11,800,000 تومان

گردنبند فرکانس صدا مدل والنتینو

قابلیت پخش صدا و ویدیو از روی کارت محصول

وزن تقریبی 3 گرم 

قیمت طلا علی الحساب است و به روز محاسبه میگردد

گردنبند فرکانس صدا مدل veronica

1,450,000 تومان7,600,000 تومان

گردنبند فرکانس صدا 

قابلیت پخش صدا و ویدیو از روی محصول

وزن تقریبی 2 گرم 

قیمت طلا علی الحساب ، و به روز محاسبه خواهد شد 

گردنبند فرکانس صدا

1,850,000 تومان13,800,000 تومان

گردنبند فرکانس صدا 

قابلیت پخش صدا و ویدیو از روی محصول 

وزن تقریبی 3.5 گرم 

قیمت طلا علی الحساب ، و به روز محاسبه خواهد شد

گردنبند فرکانس صدا مدل (violet)

1,850,000 تومان13,800,000 تومان

گردنبند فرکانس صدا 

قابلیت پخش صدا از روی محصول

وزن تقریبی 3.5 گرم 

قیمت طلا علی الحساب ، و به روز محاسبه میگردد